Zalo

VILUBI - Đồng hành cùng chất lượng sản phẩm của mọi khách hàng

Hotline: 0785 662 699

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động, Vilubi tự tin mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất

PHỤ KIỆN NGÀNH GỖ

Vilubi chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm phụ trợ, phụ kiện ngành gỗ đẹp, giá tốt, hàng cao cấp với nhiều kiểu dáng

Bản Lề Bật Thẳng

Bản Lề Bật Thẳng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bản Lề Nắp Bật 90 độ

Bản Lề Nắp Bật 90 độ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bản Lề

Bản Lề

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bản Lề Ghế Xoay

Bản Lề Ghế Xoay

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bản Lề Chữ Thập

Bản Lề Chữ Thập

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bản Lề Cánh Bướm

Bản Lề Cánh Bướm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bản Lề Piano

Bản Lề Piano

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bản Lề Bán Nguyệt

Bản Lề Bán Nguyệt

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bản Lề Cánh Cửa Xoay

Bản Lề Cánh Cửa Xoay

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bản Lề Lá

Bản Lề Lá

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Chốt Đỡ Kệ

Chốt Đỡ Kệ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Chốt gỗ

Chốt gỗ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tay Nắm

Tay Nắm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tay Nắm

Tay Nắm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tay Nắm

Tay Nắm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tay Nắm

Tay Nắm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tay Nắm

Tay Nắm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tay Nắm

Tay Nắm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tay Nắm

Tay Nắm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tay Nắm

Tay Nắm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tay Nắm

Tay Nắm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tay Nắm

Tay Nắm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tay Nắm

Tay Nắm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tay Nắm

Tay Nắm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ray Âm 2 Tầng

Ray Âm 2 Tầng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ray Trượt Bi 2 Tầng

Ray Trượt Bi 2 Tầng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ray Trượt

Ray Trượt

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ray Trượt Đơn

Ray Trượt Đơn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ray 3 Tầng Giảm Chấn

Ray 3 Tầng Giảm Chấn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Pas Sắt

Pas Sắt

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bas Trượt

Bas Trượt

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bas Sofa

Bas Sofa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bas Gập Sofa

Bas Gập Sofa

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bas Đồng Tiền

Bas Đồng Tiền

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bas Sắt Giường

Bas Sắt Giường

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bas Tai Thỏ

Bas Tai Thỏ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bas Bàn Trà Không Khóa

Bas Bàn Trà Không Khóa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bas Bàn Trà Có Khóa

Bas Bàn Trà Có Khóa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bas Treo Giọt Nước

Bas Treo Giọt Nước

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bas Giường

Bas Giường

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bas Cho Chân Bàn

Bas Cho Chân Bàn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bas Bán Nguyệt

Bas Bán Nguyệt

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bas Gật Gù

Bas Gật Gù

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bas Chống Lật

Bas Chống Lật

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Long Đền Phẳng

Long Đền Phẳng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Long Đền Vênh

Long Đền Vênh

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bulong Đầu Bằng Lục Giác Chìm

Bulong Đầu Bằng Lục Giác Chìm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bulong 2 Đầu Răng

Bulong 2 Đầu Răng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vít Đầu Bằng Bake

Vít Đầu Bằng Bake

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vít Đầu Bằng Ren Nhuyễn

Vít Đầu Bằng Ren Nhuyễn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vít Đầu Dù Răng Thưa

Vít Đầu Dù Răng Thưa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh Xe

Bánh Xe

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh Xe

Bánh Xe

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh xe

Bánh xe

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh xe

Bánh xe

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh xe

Bánh xe

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh xe

Bánh xe

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh xe

Bánh xe

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh xe

Bánh xe

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh Xe Trượt Cửa Lùa

Bánh Xe Trượt Cửa Lùa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Móc Treo

Móc Treo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Móc Treo Inox

Móc Treo Inox

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Móc Treo

Móc Treo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Móc Treo

Móc Treo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Móc Treo

Móc Treo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Móc Treo

Móc Treo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ốc Cấy

Ốc Cấy

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Sò Cấy Có Vành

Sò Cấy Có Vành

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tán Chấu

Tán Chấu

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tán Rút

Tán Rút

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tán Chuồn

Tán Chuồn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Sò Cấy Không Vành

Sò Cấy Không Vành

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Con Tán Ngang

Con Tán Ngang

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khóa Lục Giác

Khóa Lục Giác

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khóa mỏ vịt

Khóa mỏ vịt

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khóa Huy Hoàng

Khóa Huy Hoàng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khóa On - Off

Khóa On - Off

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Chân Tăng Chỉnh

Chân Tăng Chỉnh

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nút Chụp Chân Nhựa

Nút Chụp Chân Nhựa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ốc Cam Liên Kết

Ốc Cam Liên Kết

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tắc Kê

Tắc Kê

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nam Châm Hít Cửa

Nam Châm Hít Cửa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tắc Kê Sắt

Tắc Kê Sắt

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ke Góc Vuông 7 Màu

Ke Góc Vuông 7 Màu

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Thanh Nẹp Nhôm

Thanh Nẹp Nhôm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Dây Rút Nhựa

Dây Rút Nhựa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ty Hơi

Ty Hơi

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Băng Keo Trong

Băng Keo Trong

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nắp Chụp Đế Lót Ly Sofa

Nắp Chụp Đế Lót Ly Sofa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Keo Sữa

Keo Sữa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nút Nhôm

Nút Nhôm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Dây Nhám Gai

Dây Nhám Gai

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nhám

Nhám

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bông Gòn Tấm

Bông Gòn Tấm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Dây Đai Đen

Dây Đai Đen

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tay Chống Nâng Cửa Tủ

Tay Chống Nâng Cửa Tủ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nam Châm Đen

Nam Châm Đen

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nam Châm Trắng

Nam Châm Trắng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

PHỤ KIỆN NGÀNH SOFA

Phụ kiện sofa Vilubi là sự lựa chọn thông minh khi thiết kế ghế bàn sofa và những ai muốn sofa của mình có một diện mạo hoàn toàn mới

Chân Sofa

Chân Sofa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Chân Sofa

Chân Sofa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Chân Sofa

Chân Sofa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Chân Sofa

Chân Sofa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Chân Sofa

Chân Sofa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Chân Sofa

Chân Sofa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Chân Sofa

Chân Sofa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Chân Sofa

Chân Sofa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Chân Sofa

Chân Sofa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Chân Sofa

Chân Sofa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Chân Sofa

Chân Sofa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đinh Công Nghiệp

Đinh Công Nghiệp

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đinh Công Nghiệp

Đinh Công Nghiệp

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đinh Công Nghiệp

Đinh Công Nghiệp

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đinh dù

Đinh dù

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Lò Xo Túi

Lò Xo Túi

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Lò xo zigzac thẳng

Lò xo zigzac thẳng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Dây Thun Xanh

Dây Thun Xanh

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nẹp Lò Xo

Nẹp Lò Xo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Dây Thép Bọc Giấy

Dây Thép Bọc Giấy

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Dây Viền Sofa

Dây Viền Sofa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mâm Xoay

Mâm Xoay

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mâm Xoay

Mâm Xoay

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nẹp Xương Cá

Nẹp Xương Cá

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

SẢN PHẨM GIA CÔNG THEO YÊU CẦU

Các sản phẩm gia công cơ khí tại Vilubi được gia công bởi những người thợ lành nghề với nhiều năm kinh nghiệm. Đảm bảo đúng theo yêu cầu của khách hàng

Chân Bàn, Chân Ghế Inox

Chân Bàn, Chân Ghế Inox

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Chân Bàn, Chân Ghế Inox

Chân Bàn, Chân Ghế Inox

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khung Sắt

Khung Sắt

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khung Sắt

Khung Sắt

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

ĐÔI NÉT VỀ VILUBI

❖ ĐỒNG HÀNH CÙNG CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CỦA MỌI KHÁCH HÀNG ❖

VILUBI xin kính chào Quý khách hàng!

CÔNG TY TNHH VILUBI là một trong những nhà sản xuất thương mại linh kiện kim loại, ngũ kim, vải sofa thuộc nội thất hàng đầu.
Hiện nay, chúng tôi đang cung cấp các sản phẩm chính:

Phụ kiện ngành gỗ: Bản lề, pát góc sắt, chốt khóa, móc treo, cùi chỏ, chân đế, tay nắm cửa, tay nắm tủ, tay nắm, bulong- ốc vít, khung sắt & inox,..
Phụ kiện Sofa: Lò xo ziczac, lò xo túi, pát trượt, dây viền, nút kẽm, đinh công nghiệp, đinh M66, móc lò xo,..
Nguyên liệu may (sofa): Vải không dệt, vải Lót chống cháy, vải Tricot cào, vải giả da,..
 Sản phẩm gia công cơ khí theo yêu cầu
➠ Chúng tôi nhận gia công các sản phẩm khung sắt & inox,.. theo yêu cầu.

Doanh nghiệp chúng tôi rất mong được phục vụ quý khách hàng!

CÔNG TY TNHH VILUBI

ĐỐI TÁC CHÍNH

TẠI SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI

SẢN PHẨM ĐA DẠNG MẪU MÃ, KIỂU DÁNG

SỬ DỤNG CHẤT LIỆU GIA CÔNG CAO CẤP

GIA CÔNG CHÍNH XÁC THEO YÊU CẦU

NHẬN GIA CÔNG BẤT KỂ ĐƠN HÀNG LỚN NHỎ

TƯ VẤN MUA HÀNG

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết được thông tin chi tiết

NV Kinh Doanh

NV Kinh Doanh

0937.477.066

zalo icon Email icon

NV Kinh Doanh

NV Kinh Doanh

0933.788.055

zalo icon Email icon

NV Kinh Doanh

NV Kinh Doanh

0792.434.242

zalo icon Email icon

Công Ty TNHH VILUBI là một trong những nhà sản xuất thương mại các sản phẩm phụ kiện ngành gỗ, phụ kiện sofa và sản phẩm gia công cơ khí chất lượng cao. Ngoài ra chúng tôi còn nhận gia công theo yêu cầu của khách hàng.

VỀ CHÚNG TÔI

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH VILUBI

Địa chỉ: Số 19/9 Đường Cây Da, Khu Phố Tân Phú 2, Phường Tân Bình, Thành Phố Dĩ An, Bình Dương

Hotline: 0785 662 699

Email: info@vilubi.com

© Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH VILUBI | Designed by Trang Vàng Việt Nam